על אלאור אזריה

בית הדין הצבאי הכריע את פסק דינו של אלאור אזריה. מתוך קריאת פסק הדין נראה שהשופטים התלבטו רבות בעינינו.  כל טיעון של ההגנה (וכמה מאלה היו מגוחכים) נבדק על ידי השופטים בכובד ראש. אני הייתי גאה במערכת הדין הצבאי כשקראתי את פסק הדין. זה לא מובן מאליו שהשופטים יפעילו כזאת רמה של חשיבה עצמאית וביקורתית. במדינות רבות אחרות, כולל דמוקרטיות רבות שנים זה לא היה קורה. בית הדין היה מרשיע אותו לאחר ישיבה אחת או שתיים.  זה ידוע שבבית משפט צבאי בארה״ב אין זיכויים. בית המשפט פוסק לפי רצון מפקדיו.

הנושא של משפט אלאור אזריה אינו נושא לדיון בין ימין ושמאל. אלא עניין לדיון בין אלה החפצים במדינת חוק לבין החושקים באנרכיה. אלא שאינם חפצים במדינת חוק מתקשים להבין שהיום הם כופים את דעתם ומחר מישהו אחר יכפה את דעתו עליהם.  משפט מסודר והוגן לאלאור אזריה אינו רק דבר שאנו צריכים לעשות כדי להיראות טוב בעיני אומות העולם. זהו דבר שאנו חייבים לעשות כדי להראות טוב בעיני עצמינו. אנחנו חייבים לעצמנו להיות אומה מוסרית והגונה עם מערכת משפטית הגונה ונטולת פניות. אל לנו להרשות לפוליטיקה להתערב במערכת המשפט ולהשחיתה. משמעות הדבר היא שלפעמים המערכת תקבל החלטה הנוגדת את דעתנו הפוליטית, ועלינו לקבל על עצמינו החלטה כזו.

לגבי מקרה אלאור אזריה; ברגע שהמעשה שעשה נחשף לעיני הציבור בארץ ובעולם, מעמדו הפך לזה של פושע מלחמה. לרמטכ״ל לא הייתה כל ברירה אלא להעביר את המקרה לטיפולה של הפרקליטות הצבאית. בית הדין בבואו לבחון את אשמתו של אזריה לא יכול היה אלא לבחון את העובדות. נראה שהעובדות מדברות בעד עצמן; אלאור אזריה ירה באדם שוכב חסר אונים על הקרקע דקות ארוכות לאחר שהקרב הסתיים. לא הייתה סכנה מאותו אדם לאף אחד מהסובבים, ולכן כל טיעון של הגנה עצמית הינו מופרך ביסודו. החייל הפר את הוראות הפתיחה באש והרג אדם (אגב, תוך סיכון הסובבים אותו). אשמתו ברורה.

בבואו לגזור את דינו של הנאשם טוב יעשה בית הדין אם ישקול את כל הנסיבות והמניעים שהביאו לרגע גורלי זה. אין ספק שהנסיבות מצביעות לכיוון ענישה קלה. ראשית אין מדובר פה באיזה קורבן מסכן ששכב לו לתומו על הרצפה. מדובר במחבל מרצח שבא להרוג מה שיותר אנשים שכל חטאם הוא שהם ישראלים. מחבל זה, מן הראוי שהיה מומת במהלך הקרב, ולא היה שורד להפוך לאסיר. בנוסף שררה בזירה אווירת אי סדר.  המפקדים בזירה לא ביצעו את תפקידם ולא שלטו במתרחש. מתנחלי חברון שהגיעו לזירה עשו במקום כבתוך שלהם, ונראה שניסו בכל כוחם ללבות את האש, וליצור אירוע משלהם.  אלאור אזריה שהוא חובש לא קיבל הוראות ברורות במי לטפל.

לאור זאת נראה לי שמוטב יעשה בית הדין אם יגזור את דינו לקולא שבקולא.  נראה לי שלמרות ההתלהמות של האספסוף, אין זה מקרה שבו ייקוב הדין את ההר. אלאור אזריה אינו פושע מועד אשר יש לבודדו מהחברה. הוא אדם צעיר, כנראה כזה שניתן להשפעה בקלות, שהיה נתון ללחצים מצד האנשים מסביבו לבצע פשע.  מפקדיו שהיו צריכים לסוכך עליו מלחצים אלה נהגו באדישות ובחוסר אחריות.  יש לנהוג בו במידת הרחמים.

כל הקולות שקוראים למתן חנינה עוד לפני גזר הדין מנסים לערער את אושיות מדינת החוק. יש למצות את התהליך המשפטי עד תומו, ורק אז לשקול חנינה.

אהרן פרידמן

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s